Zorgvisie

In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. We streven als schoolteam ernaar een goede sfeer te scheppen, waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in zijn ontwikkeling.

Rekening houdend met de groeimogelijkheden en talenten, evenals met de noden en de specifieke onderwijsbehoeften, proberen we maximale ontplooiingskansen te creëren en te realiseren. Dit alles gebeurt vanuit een positieve ingesteldheid in een constructieve samenwerking met alle betrokkenen. Om tegemoet te komen aan de noden en talenten van ALLE kinderen, streven we een zorgbeleid op maat na, met het zorgcontinuüm als kader.

De wijze waarop de leerlingenzorg georganiseerd wordt in onze school en de invulling van de taken van het zorgteam zijn afhankelijk van de doelen die het volledige schoolteam en de individuele leraren stellen. De zorgwerking wordt dan ook regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

Ons schoolteam engageert zich om samen te werken op het terrein van de leerlingenzorg. Deze is geënt op 4 domeienen.

  • De onderwijsloopbaan
  • Leren en studeren
  • Het psychisch en sociaal functioneren
  • De preventieve gezondheidszorg

Hierbij hebben we aandacht voor twee componenten:

  • Een preventieve, meer structurele component op klas- en schoolniveau
  • Een persoonsgerichte, meer gedifferentieerde component op leerlingniveau

Als zorgteam gaan we steeds opnieuw op zoek naar antwoorden op specifieke hulpvragen. Voortdurend zal er afstemming gezocht worden tussen het pedagogisch-didactische aanbod, de onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten.  In samenspraak met alle partijen worden planmatige en doelgerichte  acties opgesteld. De totale persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling blijven we centraal stellen . De  leerkracht, ondersteund door de ouders, het zorgteam en zo nodig externen, blijft de spilfiguur in het zorgtraject van de leerlingen.

Voor een uitgebreide visie klikt u hier

 


Home > Zorgvisie