Serieus-Curieus

 Hallo, hallo.....moet je horen , moet je zien!

Welkom op onze serieus-curieuze pagina, hier kan je mee genieten van de avonturen uit de klassen en van de school!

Ook wij dragen een warm hart toe aan goede doelen, hieronder een bedankingsbrief van Make a wish

Kleuterturnen

Twee keer per week trekken we onze sportkleren aan en mogen we lekker bewegen in onze grote sprotzaal. We klimmen en klauteren veel, exploreren met nieuwe materialen en maken kennis met verschillende soorten sporten . Vanaf de derde kleuterklas doen we onze turnpantoffels aan om al te oefenen voor het eerste leerjaar . Hieronder een kleine glimp van onze leuke turnlesjes!