Schoolraad

De schoolraad is een verkozen overlegorgaan dat is samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, de leerkrachten en eventueel gecoöpteerde leden van de plaatselijke gemeenschap. De raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens drie maal per jaar.

In de raad wordt het algemeen beleid van de school besproken; het is eigenlijk de officiële, wettelijke uiting van de intense samenwerking tussen deze groepen die samen het schoolgebeuren waar maken.

De drie gemeentescholen van Lubbeek (Pellenberg ,Linden en Binkom) zijn vertegenwoordigd in één schoolraad.

Samenstelling
 

Voorzitter

Kim Peeters

Secretaris

secretariaatsmedewerker: Anne Vandeweyer-Amy Van Goethem

Leerkrachten

GBS De STip Binkom: Kim Peeters ( plaatsvervanger: Anne Vanschoonlandt)

GBS De STip Linden: Evelien Christiaens ( plaatsvervanger Jolien Adriaens)

GBS School 3212 Pellenberg: Lieven Gevaert ( geen plaatsvervanger)

Ouders

GBS De STip Binkom: Ann Janssens ( plaatsvervanger Tom Lamproye )

GBS De STip Linden: Ine Taccoen (plaatsvervanger Maarten Cuypers )

GBS School 3212 Pellenberg: Karen Crabbé ( plaatsvervanger: Kaatje Bulte)

Gecoöpteerde leden

Marijke Sué (gecoöpteerd- coördinator Buitenschoolse Kinderopvang Lubbeek)
Mia Ulens
Harry Doms (JMS Lubbeek- gecoöpteerd lid )

Adviserende leden

1.Directies

Kristien Clits (directie Pellenberg)
Karin Bunckens (directie Linden)
An Courant (directie Binkom)
 

2.Schoolbestuur

An Wouters  (schepen van onderwijs)

Huishoudelijk reglement

Verslagen schoolraad

oktober 2019       februari 2020      juni 2020


Wie is wie? > Schoolraad