Schoolraad

De schoolraad is een verkozen overlegorgaan dat is samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, de leerkrachten en eventueel gecoöpteerde leden van de plaatselijke gemeenschap. De raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens drie maal per jaar.

In de raad wordt het algemeen beleid van de school besproken; het is eigenlijk de officiële, wettelijke uiting van de intense samenwerking tussen deze groepen die samen het schoolgebeuren waar maken.

De drie gemeentescholen van Lubbeek (Pellenberg ,Linden en Binkom) zijn vertegenwoordigd in één schoolraad.

Samenstelling
 

Voorzitter

Kim Peeters

Secretaris

secretariaatsmedewerker: Anne Vandeweyer-Amy Van Goethem-Lieze Everaerts

Leerkrachten

GBS De STip Binkom: Kim Peeters ( plaatsvervanger: Steffi Smeys)

GBS De STip Linden: Liesbet Verheyden ( plaatsvervanger Sabina Moreau)

GBS School 3212 Pellenberg: Willem Wynants ( plaatsvervanger Lieven Gevaert)

Ouders

GBS De STip Binkom: Tommy Swijns ( plaatsvervanger Tom Lamproye )

GBS De STip Linden: Ine Taccoen (plaatsvervanger Nick Stassens )
                                    inetaccoen@hotmail.com

GBS School 3212 Pellenberg: Thomas Beckers ( plaatsvervanger: Pieter Wijnhoven)

Gecoöpteerde leden

Serge Vanhoolandt (OCMW Lubbeek- gecoöpteerd lid)
Mia Ulens ( parochiewerking Binkom- gecoöpteerd lid)
Erik Azijn  (MOEV- gecoöpteerd lid )
Marijke Sué ( BKO)

Adviserende leden

1.Directies

Kristien Clits (directie Pellenberg)
Karin Bunckens (directie Linden)
An Courant (directie Binkom)
 

2.Schoolbestuur

An Wouters  (schepen van onderwijs)

Huishoudelijk reglement

Verslagen schoolraad

oktober 2019       februari 2020      juni 2020      oktober 2020      maart 2021      juni 2021      oktober 2021 

februari 2022       juni 2022            oktober 2022    februari 2023    juni 2023       oktober 2023    feb 2024


Wie is wie? > Schoolraad