Oudervereniging

Oudervereniging 

Welkom op de webpagina van de oudervereniging "De Stip Linden", waar we je graag informeren over onze werking en hopen je warm te maken om actief deel uit te maken van onze oudervereniging.

Elke ouder die een kind op onze school heeft, is welkom om op elk ogenblik toe te treden tot de oudervereniging

1. Onze oudervereniging:

Onze missie:

* om samen met ouders, directie en leerkrachten de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen te ondersteunen

* om een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor alle ouders en leerlingen, waar communiceren en informeren van de ouders naar de school maar ook omgekeerd centraal staat.

* om initiatieven te nemen die bijdragen tot de warme en veilige school die De Stip Linden voor alle leerlingen, ouders, leerkrachten en directie wil zijn

* om de interactie tussen de ouders onderling te stimuleren door activiteiten te organiseren waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.

 Bestaat uit:

* de kernleden => ondersteunen o.a. de communicatie-ouders in de klassen

* de verschillende werkgroepen => sturen o.a. de helpende handen aan

* de ouderraad

 2. Korte beschrijving:

De kernleden:   

* ouders die zich geëngageerd hebben om deel uit te maken van de oudervereniging

* vergaderen samen met de directie en de leerkrachten één keer per maand op dinsdag om 20u15 op school (zie schoolkalender)

* plannen en organiseren allerhande evenementen op school: o.a. opendeurdag, kerstmarkt, boekenbeurs, quiz, schoolfeest, … waarvan de opbrengsten gebruikt worden ter financiering van de leerlingenactiviteiten en spelmateriaal: o.a. kleuterzwemmen, boerderij-, zee- en bosklassen, theater op school, klasboeken, klastuin, …

* denken mee na over de Stip in de 21ste eeuw

* zorgen voor de informatiedoorstroom vanuit de oudervereniging naar de communicatie-ouder van elke klas en zijn aanspreekpunt voor die communicatie-ouders bij bijzonderheden, vragen, suggesties, ... die leven in de klas

 De werkgroepen

* kernleden, leerkrachten en helpende handen die zich engageren om mee te werken aan een bepaald evenement

* werken samen gedurende een beperkte periode aan de organisatie en/of uitvoering van een evenement

* sturen de helpende handen aan

 => De helpende handen

* ouders die meehelpen aan de praktische voorbereiding en/of uitvoering op de dag(en) dat het evenement plaatsvindt en worden hierin gestuurd door de desbetreffende werkgroep

* kunnen zich inschrijven op de werklijst die voor het evenement gedeeld wordt vanuit de desbetreffende werkgroep

De ouderraad:  

* vergadert samen met de directie minimaal 3 keer per jaar

* bespreekt het reilen en zeilen van de school in open dialoog met de directie

* bereidt de adviezen voor de schoolraad voor

 3. Hoe instappen?

Als je graag meer info wenst en/of zou willen deel uitmaken van de oudervereniging, nodigen wij je graag uit een mail te sturen naar ons mailadres ouderraad.destip.linden@gmail.com.

Je kan ook altijd iemand van de kernleden of de communicatie-ouder van de klas van je kind aanspreken.

 4. Wie zijn onze kernleden? 

Voorzitster en fruitteamverantwoordelijke: Evi Goris, mama van Jenthe (L6 - juf Elfi)   Secretaris: 
Penningmeester: Kim Moens, mama van Mattias (L5 - juf Hanneke) en Nora (L2- juf Kato) Schoolraadvertegenwoordiger: Ine Taccoen, mama van Jonas (L6 - juf Elfi) en Lotte (L4 - juf Inse) Schooltuinverantwoordelijke: Tom Goffin, papa van Jasper (L6 - juf Liesbet), Tuur (L3 - juf Lotte/Peggy) en Cas (L2 - juf Kato) *Els Anthoon, mama van Elle (L3 - juf Lincy) *Sylvie De Meyer, mama van Victor (L3 - juf Lotte/Peggy) en Oscar (L1 - juf Yasmine) *Laura Vande Reyde, mama van Loïc (L3 - juf Lotte /Peggy) en Estelle (L1 - juf Maaike) *Lien Gaublomme, mama van Joppe (L3 - juf Lotte) *Jean-Pierre Benaerts, papa van Alizée (L2 - juf Bieke) *Jana Wittemans, mama van Max (L2 - juf Bieke) en Helder (K3- juf Karen) *Mathieu De Ruyver, papa van Max (L2 - juf Bieke) en Helder (K3- juf Karen) *Sofie Siongers, mama Tuur (L2- juf Kato) en Stan (K3 - juf Karen) *Pieter-Jan Drouillon, papa van Janne (L1 - juf Yasmine) en Milo (K1 - juf Liselotte) *Kelly Swaenen, mama van Alejandro (K3 - juf Elissa) *Lien Geutjens, mama van Arthur (K3 - juf Karen/Nele) en Brent (K1 - juf Liselotte)

 5. Wie zijn de huidige communicatie-ouders per klas?  Berenklas (juf Béné – K0): Riëlle Van Oosten, mama van Olivia Rupjesklas (juf Leen – K1): Sophie De Geyter, mama van Vic Lieveheersbeestjesklas (juf Liselotte – K1): Lien Geutjens, mama van Brent  Vlinderklas (juf Wendy – K2): Sophie Nuyts, zoontje Finn Apenklas (juf Elissa - K3): Kelly Swanen, mama van Alejandro  Papegaaienklas (juf Karen + juf Nele – K3): Lien Geutjens, mama van Arthur  Kangeroeklas (juf Yasmine - L1): Sylvie Demeyer, mama van Oscar Kikkerklas (juf Maaike – L1): Laura Vande Reyde, mama van Estelle  Schaapjesklas (juf Kato – L2): Kim Moens, mama van Nora (whatsapp per schakel) Geitjesklas (juf Bieke – L2): Kim Moens, mama van Nora (whatsapp per schakel) Jungleklas (juf Lincy – L3): Els Anthoon, mama van Elle  Dinoklas (juf Peggy ( a.i juf Lotte)  – L3): Sylvie Demeyer, mama van Victor Strandreddersklas (juf Inse L4): Ine Taccoen, mama van Lotte Kustwachtersklas (juf Lisa L4): Evy Penninckx, mama van Amber Poppies (juf Stephanie L5): Kim Moens, mama van Mattias (whatsapp per schakel) Spies (juf Hanneke L5): Kim Moens, mama van Mattias (whatsapp per schakel) Warriors (juf Liesbet – L6): Yorg Aerts, papa van Lone Survivors (juf Elfi L6): Evi Goris, mama van Jenthe

6. Privacy

Als er gebruik gemaakt wordt van inschrijvingen met persoonsgegevens voor bepaalde evenementen zoals de schoolkalender en de pizzaverkoop worden deze ingezameld in naam van het oudercomité, die fungeert als enige verwerkingsverantwoordelijke. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld en wordt enkel gebruikt voor het welomschreven evenement waarvoor de inschrijving geldt en nadien niet langer bijgehouden. Vragen i.v.m. met de verwerking van de persoonsgegevens?  Contact: privacy@gbslubbeek.be of ouderraad.destip.linden@gmail.com.

Tijdens evenementen waar sfeerfoto's genomen kunnen worden, zoals de kerstmarkt, de quiz en het schoolfeest bevragen we steeds voorafgaand bij het nemen van foto's van personen of deze akkoord zijn dat van hen een sfeerfoto gemaakt wordt om eventueel te publiceren op de schoolwebsite, in infobrochures te zetten en/of op de facebookpagina van het oudercomité te plaatsen. We vermelden dan steeds expliciet dat deelnemers kunnen aangeven dat zij niet op de foto willen staan, wat steeds gerespecteerd zal worden. 


7. Verslagen van de vergaderingen van de oudervereniging

Hieronder kan je de verslaggeving van onze maandelijkse vergaderingen terugvinden.

Vragen, bedenkingen, suggesties, ... n.a.v. de vergaderverslagen mogen steeds doorgegeven worden via ons mailadres ouderraad.destip.linden@gmail.com.

 

 Verslagen

2022-2023 September    Oktober      November    December     Januari    Februari

2021-2022 September     Oktober     November    December     Januari     Maart    April     Mei

 

 


Wie is wie? > Oudervereniging