Oudervereniging

Oudervereniging 

Welkom op de webpagina van de oudervereniging "De Stip Linden", waar we je graag informeren over onze werking en hopen je warm te maken om actief deel uit te maken van onze oudervereniging.

Elke ouder die een kind op onze school heeft, is welkom om op elk ogenblik toe te treden tot de oudervereniging

1. Onze oudervereniging:

Onze missie:

* om samen met ouders, directie en leerkrachten de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen te ondersteunen

* om een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor alle ouders en leerlingen, waar communiceren en informeren van de ouders naar de school maar ook omgekeerd centraal staat.

* om initiatieven te nemen die bijdragen tot de warme en veilige school die De Stip Linden voor alle leerlingen, leerkrachten en directie wil zijn

* om de interactie tussen de ouders onderling te stimuleren door activiteiten te organiseren waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.

 Bestaat uit:

* de kernleden

* de verschillende werkgroepen

* de helpende handen

* de ouderraad

 2. Korte beschrijving:

De kernleden:   

* vergaderen samen met de directie en de leerkrachten één keer per maand op maandag om 20u15 op school (zie kalender)

* plannen en organiseren allerhande evenementen op school: o.a. pizzaverkoop, kerstmarkt, boekenbeurs, quiz,  schoolfeest, … waarvan de opbrengsten gebruikt worden ter financiering van de leerlingenactiviteiten en spelmateriaal : o.a. kleuterzwemmen, boerderij-, zee- en bosklassen, theater op school, klasboeken, klastuin, …

* denken mee na over de Stip in de 21ste eeuw

 De werkgroepen

* zijn samengesteld uit kernleden, leerkrachten en helpende handen die zich engageren om mee te werken aan een bepaald evenement

* werken samen gedurende een beperkte periode aan de organisatie en/of uitvoering van een evenement

 De helpende handen

* helpen mee aan de praktische voorbereiding en/of uitvoering op de dag(en) dat het evenement plaatsvindt en worden hierin gestuurd door de desbetreffende werkgroep

* kunnen zich inschrijven op de werklijst die voor het evenement zal gemaild worden vanuit de desbetreffende werkgroep

De ouderraad:  

* vergadert samen met de directie minimaal 3 keer per jaar

* bespreekt het reilen en zeilen van de school in open dialoog met de directie

* bereidt de adviezen voor de schoolraad voor

 3. Hoe instappen?

Als je graag meer info wenst en/of zou willen deel uitmaken van de oudervereniging, nodigen wij je graag uit een mail te sturen naar ons mailadres ouderraad.destip.linden@gmail.com.

U kan ook altijd iemand van de kernleden aanspreken. In alle klassen, met uitzondering van de klas van juf Bieke/Liesbet (Schakel 6 - The survivors), zit een kernlid van het oudercomité. Moest  één van de ouders van deze klas dit alsnog willen opnemen, dan horen we het graag.

 4. Wie zijn de huidige kernleden ? 

Voorzitster en fruitteamverantwoordelijke: Evi Goris, mama van Jenthe Brebels (L5 - juf Stephanie)  

Secretaris: Nick Stassens, papa van Lieze Stassens (L5- juf Stephanie), Mathias Stassens (L3- juf Lincy) en Charlotte Stassens (L1 - juf Maaike) 

Penningmeester: Kim Moens, mama van Mattias Pierre (L4 - juf Inse) en Nora Pierre (L1- juf Jill)

Schoolraadvertegenwoordiger: Ine Taccoen, mama van Jonas Cammaer (L5 - juf Stephanie) en Lotte Cammaer (L3 - juf Lincy)

Schooltuinverantwoordelijke: Tom Goffin, papa van Jasper Goffin (L5 - juf Hanneke), Tuur Goffin (L2 - juf Els) en Cas Goffin (L1 - juf Jill)

Marijke Olievier, mama van Matijs Vandenbergh (L6 - juf Elfi)
Kathleen Van de Werf, mama van Emile Oosters (L5 - juf Stephanie) en Arthur Oosters (L4 - juf Lita)
Sylvie Debecker, mama van Mil Claes (L3- juf Lincy) en Noa Claes (L3- juf Peggy)
Els Anthoon, mama van Elle Sobrie (L2- juf Lisa)
Sylvie De Meyer, mama van Victor Raeymaekers (L2-juf Els) en Oscar Raeymaekers (K3 - juf Karen)
Laura Vande Reyde, mama van Loïc Schoolmeesters (L2 - juf Lisa) en Estelle Schoolmeesters (K3 - juf Elissa)
Jean-Pierre Benaerts, papa van Alizée Benaerts (L1 - juf Maaike)
Jana Wittemans, mama van Max De Ruyver (L1 - juf Jill) en Helder De Ruyver (K2- juf Wendy)
Kelly Swaenen, mama van Alejandro Peeters Swaenen (K2 - juf Liesbet)
Lien Geutjens, mama van Arthur Coel (K2- juf Wendy) en Brent Coel (K0- juf Béné) 
Sofie Van Den Bergh, mama van Gust Haspeslagh (K1 - juf Leen)

 5. Privacy

1. Als er gebruik gemaakt wordt van inschrijvingen met persoonsgegevens voor bepaalde evenementen zoals de schoolkalender en de pizzaverkoop worden deze ingezameld in naam van het oudercomité, die fungeert als enige verwerkingsverantwoordelijke. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld en wordt enkel gebruikt voor het welomschreven evenement waarvoor de inschrijving geldt en nadien niet langer bijgehouden. Vragen i.v.m. met de verwerking van de persoonsgegevens?  Contact: privacy@gbslubbeek.be of ouderraad.destip.linden@gmail.com.

2. Tijdens evenementen waar sfeerfoto's genomen kunnen worden, zoals de kerstmarkt, de quiz en het schoolfeest bevragen we steeds voorafgaand bij het nemen van foto's  van personen of deze akkoord zijn dat van hen een sfeerfoto gemaakt wordt om eventueel te publiceren op de schoolwebsite, in infobrochures te zetten en/of op de facebookpagina van het oudercomité te plaatsen. We vermelden dan steeds expliciet dat deelnemers  kunnen aangeven dat zij niet op de foto willen staan, wat steeds gerespecteerd zal worden. 

Hiertoe zetten we op elke evenementsaankondiging de volgende disclaimer :

"Op dit evenement worden foto's gemaakt met het doel sfeerbeelden te bekomen die op de schoolwebsite, in de schoolbrochure en/of op de facebookpagina van het oudercomité worden gepubliceerd. Indien je dit niet wenst, spreek de betreffende fotograaf of de verantwoordelijke van de oudervereniging aan."

 

6. Verslagen van de vergaderingen van de oudervereniging

Hieronder kan je de verslaggeving van onze maandelijkse vergaderingen terugvinden.

Vragen, bedenkingen, suggesties, ... n.a.v. de vergaderverslagen mogen steeds doorgegeven worden via ons mailadres ouderraad.destip.linden@gmail.com.

Verslagen

September     Oktober     November    December     Januari     Maart    April     Mei

 

 


Wie is wie? > Oudervereniging