MOS

GBS de "STiP" Linden 

 

 

Op schoolniveau werken we telkens diverse activiteiten uit rond de vijf mos-thema's: afval, natuur, water, energie en verkeer. Die thema's worden dan verder uitgediept in de klassen.

 

 

 

Hoe werken wij aan een gezond milieu op school?

 

 

De afvalridders

Vanaf 5 november zetten we het thema afval in de kijker . Door allerhande acties , zowel sensibiliserend als informerend worden onze kinderen aangespoord om hun eten en drinken milieuvreindelijk te verpakken. Hoe pakken we het rondslingerd afval aan op onze speelplaats? Eens per week ruimen de eersteklassers de speelplaats op met grijpers. Ze verzamelen het achtergelaten zwerfvuil en registreren de hoeveelheid. Deze wordt wekelijks in een andere klas gedumd , niet om rotzooi te maken maar om leerlingen zich er bewust van te maken hoeveel afval er nog rondslingerd, ongeacht dat we drinkbussen en koekendozen promoten.

Na afloop van de actie, hopen we dat onze speelplaats een speelplaats is en geen bezoedelde ruimte. De leerlingen eerste graad volgen het thema afval op. Zij kregen dan ook de titel " Afvalridders" 

De tuinkabouters

Onze kleuters werden bekroond tot "tuinkabouters" elke kleuterklas doet per trimester 1 tuingebonden activiteit ( zaaien, onkruid wieden, vogelkastjes hangen, fruit plukken, snoeien,.......)

We gebruiken dit ook als observatieruimte voor de verschillende natuurverschijnselen in de seizoenen. 

Het bijenhotel wordt druk bezocht en geobserveerd. De leerlingen zorgen voor het onderhoud

De luchtridders

De resultaten van de CurieuzeNeuzen binnen zijn niet slecht, maar kan altijd beter. Tijd voor een eerste actie in de tweede graad want zij nemen de rol van Luchtridders op. Zij zullen in alle klassen de resultaten van het curieuze neuzen project toelichten. 
Zij zullen ook acties ondernemen voor gezonde lucht in de klassen ,  met een CO2 meter metingen uitvoeren en hieraan kleine acties koppelen
Ook onze derde graad neemt een MOS-taak op , zij zijn ....
Onze eerst luchtridderactie was er eentje om U tegen te zeggen. leerlingen van de tweede graad maakten een bewustmakingsfilmpje met een oproep tot propere lucht
 
De klimaatridders
De leerlingen van het vijfde leerjaar startten tijdens het schooljaar 17-18 de klimaatridders op . Samen met alle andere Lubbeekse scholen nam het project een bruisende start in oktober. Ze speelden het energiebronnenspel, een memory en nog andere spelen om tot slotte een jaaropdracht te krijgen, het CO2 gehalte in de lucht proberen te verminderen met 5 % In mei vond de slotdag plaats en kregen ze de titel Klimaatbrigade van Lubbeek.
Deze acties kunnen we niet verloren laten gaan en zullen we bestendigen. Leerlingen van het zesde dragen de titel van klimaatbrigade over aan de leerlingen van het vijfde. Ook zijj zullen dit jaar klimaatgerelateerde opdrachten krijgen . 

Gezonde voeding

Wij promoten fruit op school, elke voormiddag eten de kleuters fruit ipv koek, ook in de lagere school proberen we dit verder te zetten

Woensdag =fruitdag

  • Elke woensdag na een vakantie en zelfs meer zorgt de ouderraad voor een gezonde snack tijdens de speeltijd ( fruitsla, fruitbrochetten, kindersangria, ......)  Die woensdagen  wordt het fruit dubbel zo smakelijk bevonden. Succes gegarandeerd

Vrijdag = waterdag

Drank op school = water en melk

Verkeer

Een thema dat we niet mogen overslaan . Onze leerlingen begeven zich immers dagelijks in het drukke verkeer . Veilig deelnemen aan het verkeer vereist een goede kennis van de verkeerstekens (verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen) Deze worden geoefend bij uitstappen en in specifieke verkeerslessen.

In het derde trimester bieden we verschillende praktijkgerichte verkeerslessen en acties aan in samenwerking met de lokale politie.

Leerlingen van het vijfde leerjaar doen mee met de grote verkeerstoets en elke klas van K3 tot en met L6 gaan naar het verkeerspark.

Acht leerkrachten volgden in oktober de opleiding gemachtigd opzichter. 

Nieuw    Vrijdag = strapdag

21 september organiseerden we een strapdag. Deze kende een enorm succes en de kids verdiende hun fuif zeker en vast.  Ondanks het slechte weer kwam 72% van onze kinderen al strappend naar school. Da's niet slecht, hé!  Daarom hebben we besloten om dit project wekelijks verder te zetten. Vrijdag wordt onze strapdag. Dit wil niet zeggen dat we elke vrijdag gaan controleren. We houden onaangekondigde steekproeven (jullie zullen dit wel tijdig te horen krijgen!). Ons volgende doel: 85% en dan volgt er een nieuwe beloning (de kinderen mogen altijd tips geven wat ze graag als beloning willen). 

Zo proberen wij onze jongeren milieubewust te maken en milieuvriendelijk gedrag te bevorderen; anderzijds biedt het onze kinderen een mogelijkheid om op hun manier te werken aan duurzaamheid.

In combinatie met de strapdag promoten we het dragen van fluohesjes. VAL OP,  FLUO = TOP

Het vierde leerjaar nam deel aan het grote voetgangersexamen en de ganse tweede graad aan het grote fietsexamen. Hiervoor verdienden we een gouden en een zilveren medaille. Wij zijn dan ook trots op onze kinderen en leerkrachten . 

 


Home > MOS