Zorg lagere school

Het zorgteam van onze lagere school bestaat uit 2 zorgcoördinatoren en 4 zorgleerkrachten en co-teachers

Zorgcoördinators

             Tine Rombouts                                                                                       Katrien Jans

      

Zorgleerkrachten & co-teachers

Birgit Ravoet    L5                                                                                                Ulla Nona L2+ L3+L4                                      


Ruben Claes L6                                                                                                  Jill Verbiest L1

Boekenjuf-taaljuf-Taalstimulering A.N

Juf Bieke

 

Aanvangsbeleiding & Ploeterklas

Juf Birgit  L3+4+5+6                                                                                                                Juf Jill L1+2

 

 

 

 

 

 

 


Lagere school > Zorg lagere school