Instappers / Inschrijvingen

 

Bereken hier de instapdag van uw kleuter

 

   

  Inschrijven:

  We schrijven in op basis van chronologie: wie eerst komt, eerst maalt.

   

  Tot 25 februari kunnen de voorrangsgroepen zich inschrijven door een afspraak te maken met het secretariaat van de school:

  Wie zijn de voorrangsgroepen?

  1. ouders die al kinderen op onze school hebben  =  kinderen die tot eenzelfde leefentiteit behoren, dus ook pluskinderen...)
   genieten van de voorrangsregel en kunnen broers en zusjes  komen inschrijven tussen 1 september 2021 en  25 februari 2022. U kan hiervoor terecht op het secretariaat tussen 8u15 en 16u30 en tussen 8u15 en 12u00 op woensdag. Wanneer u zeker wilt zijn van een plaats, stel de inschrijving dan best niet uit . Wanneer de periode verstreken is, kan u geen gebruik meer maken van uw voorrangsrecht en moet u samen met het grote publiek komen inschrijven vanaf 7 maart 2022. 
    
  2. Kinderen van personeelsleden van de school = tot maart kan u hiervoor terecht op het secretariaat tussen 8u15 en 16u30 en tussen 8u15 en 12u00 op woensdag. Wanneer u zeker wilt zijn van een plaats, stel de inschrijving dan best niet uit . 

   

  Vanaf maandag 7 maart 2022 start de vrije inschrijvingsperiode en kan iedereen zijn kind inschrijven.

  Wilt u zeker zijn van een plaats, is het belangrijk dat u inschrijft op 7 maart 2022. Afhankelijk van de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen zullen de inschrijvingen fysiek of digitaal gebeuren. 
   

  Indien fysiek:
  De inschrijvingen starten vanaf 8u30. Bij het binnenkomen ontvangt u een volgnummer. Dit is de chronologische volgorde waarin we de inschrijvingen zullen afhandelen. U weet dan onmiddellijk of uw kind al dan niet plaats heeft. 
   

  Indien digitaal:
  Dit is de te volgen procedure wanneer we via mail moeten inschrijven:

  1. Om in te schrijven mailen de ouders naar inschrijvingen.linden@gbslubbeek.be en geven hun naam, de naam + geboortedatum van het kind + klas/leerjaar en instapdatum door.
    
  2.  Het uur van ontvangst en de datum van de mail bepaalt uw volgnummer
    
  3. De inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde volgens het principe eerst mailt, eerst maalt. 
    
  4. Per kerende mail ontvangt u een concrete afspraak om de inschrijving  te voltooien. Mee te brengen: Kids ID of ISI kaart

  Wenst u op voorhand kennis te maken met de school kan u een afspraak maken op directie.linden@gbslubbeek.be of secretariaat.linden@gbslubbeek.be

   

  Hoe schrijf je in?

  Wilt u uw kind nog inschrijven voor  het lopende schooljaar 2021-2022?  
  U maakt een afspraak met het scretariaat op het nummer 016/284030 tijdens de kantooruren

  Instapdagen 2021-2022

  De kinderen geboren in 2019 kunnen instappen op volgende instapdata

  • Kleuters , jonger dan 3 jaar, mogen pas in de kleuterschool aanwezig zijn vanaf de volgende instapdata:
  • 1 september 2021: eerste schooldag.
  • 8 november 2021: eerste schooldag na de herfstvakantie.
  • 10 januari 2022: eerste schooldag na de Kerstvakantie.
  • 1 februari 2022
  • 7 maart 2022:  eerste schooldag na de krokusvakantie.
  • 19 april 2022: eerste schooldag na de Paasvakantie.
  • 30 mei 2022: eerste schooldag na Hemelvaart.
  • Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

   

  Wilt u uw kind inschrijven voor schooljaar 2022-2023?

  De jongste kinderen die zich kunnen inschrijven voor schooljaar 2022-2023 zijn zij die geboren zijn in 2020.
  Behoudens coronamaatregelen komt u op 7 maart fysiek naar de school om in te schrijven ( mee te brengen kids ID) .
  De inschrijvingen gaan door op de eerste verdieping ( volg de pijltjes)

  2.    U ontvangt een volgnummer en dit is de te respecteren volgorde van inschrijven.

  3.    U vult het inschrijvingsdocument in en ontvangt onmiddellijk een  bevestiging van inschrijving of een wachtnummer van de wachtlijst.

  De deuren zijn open vanaf 7u00. De inschrijvingen starten om 8u30.

   

   

  Wanneer corona onze gewone werking nog steeds dwarsboomt, zullen de inschrijvingen digitaal gebeuren. Neem eind februari contact op met de school om te weten welke maatregelen gelden.

   

  Instapdagen 2022-2023

  • de eerste schooldag na de zomervakantie (1 september 2022)
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie (7 november 2022)
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie (9 januari 2023)
  • de eerste schooldag van februari (1 februari 2023)
  • de eerste schooldag na krokusvakantie (27 februari 2023)
  • de eerste schooldag na de paasvakantie (17 april 2023)
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag (22 mei 2023)


  Capaciteitsbepalingen

  Schooljaar 21-22

  Inschrijvingen voor andere geboortejaren

  Contacteer het secretariaat 016/284030 of secretariaat.linden@gbslubbeek.be

  Contacteer de directie 016/284031-0473/998748 of directie.linden@gbslubbeek.be