Inschrijvingen

Vanaf maandag 7 maart 2022 start de vrije inshrijvingsperiode en kan iedereen zijn kind inschrijven. Welkom in de STiP!

 

De inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 gaan door op afstand d.m.v. een digitale akkoordverklaring.
Wilt u zeker zijn van een plaats, is het belangrijk dat u inschrijft op 7 maart 2022.

 

Dit is de te volgen procedure om via mail in te inschrijven:

 

 1. De lijnen gaan open op 7 maart 2022 om 7u00
   
 2. Je mailt naar inschrijvingen.linden@gbslubbeek.be en vermeldt de naam van de ouders, de naam +  geboortedatum van het kind, klas/leerjaar waarvoor u het kind inschrijft en de instapdatum.
   
 3. Het uur van ontvangst en de datum van de mail bepalen uw volgnummer. De inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde volgens het principe eerst mailt, eerst maalt. 
   
 4. Om de inschrijving definitief te maken ontvangt u per kerende mail de inschrijvingsdocumenten die u volledig invult,  ondertekent en terugzendt naar inschrijvingen.linden@gbslubbeek.be.
 5. Wanneer u meerdere kinderen inschrijft, moet u per kind (opgelet bundel kleuterschool verschilt van bundel lagere school) een bundel invullen. Graag ook een kopie van de kids-ID/paspoort of isi-kaart            toevoegen.
 6. Uw inschrijving is pas definitief op het ogenblik dat wij de ondertekende documenten ontvangen.
 7. Tot slot zenden wij u een bevestiging via mail van de gerealiseerde inschrijving.

Indien het voor u makkelijker is om de ingevulde bundel in onze brievenbus te steken, kan dit via onze brievenbus aan de hoofdingang (tegenover de kerk) op Martelarenplaats

Wanneer u de documenten niet kan uitprinten, geef ons een seintje, dan sturen wij deze per post op. 

 

Op voorhand kennismaken met de school? Met alle plezier! U  kan u een afspraak maken op directie.linden@gbslubbeek.be of secretariaat.linden@gbslubbeek.be

 

Wilt u weten hoeveel plaatsen er nog vrij zijn voor schooljaar 2021-2022 en /of 2022-2023?

Klik op één van onderstaande linken.

Capaciteit volgend schooljaar: hoeveel plaatsen zijn er nog voor inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023?

Capaciteit huidig schooljaar: hoeveel plaatsen zijn er nog voor inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022?

Bereken hier de instapdag van uw kleuter

 

Instapdagen 2022-2023 (voor de kleuters geboren in 2020)

 • de eerste schooldag na de zomervakantie (1 september 2022)
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie (7 november 2022)
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie (9 januari 2023)
 • de eerste schooldag van februari (1 februari 2023)
 • de eerste schooldag na krokusvakantie (27 februari 2023)
 • de eerste schooldag na de paasvakantie (17 april 2023)
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag (22 mei 2023)

 

 

Tot 25 februari kunnen de voorrangsgroepen zich inschrijven door een afspraak te maken met het secretariaat van de school:

Wie zijn de voorrangsgroepen?

 1. ouders die al kinderen op onze school hebben  =  kinderen die tot eenzelfde leefentiteit behoren, dus ook pluskinderen...)
  genieten van de voorrangsregel en kunnen broers en zusjes  komen inschrijven tussen 1 september 2021 en  25 februari 2022. U kan hiervoor terecht op het secretariaat tussen 8u15 en 16u30 en tussen 8u15 en 12u00 op woensdag. Wanneer u zeker wilt zijn van een plaats, stel de inschrijving dan best niet uit . Wanneer de periode verstreken is, kan u geen gebruik meer maken van uw voorrangsrecht.
   
 2. Kinderen van personeelsleden van de school = tot maart kan u hiervoor terecht op het secretariaat tussen 8u15 en 16u30 en tussen 8u15 en 12u00 op woensdag. Wanneer u zeker wilt zijn van een plaats, stel de inschrijving dan best niet uit .