Instappers / Inschrijvingen

Inschrijven bij coronamaatregelen
Wegens coronamaatregelen zullen de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 uitzonderlijk anders verlopen .
De jongste kinderen die zich kunnen inschrijven voor schooljaar 2021-2022 zijn zij die geboren zijn in 2019. Op deze pagina kan u de capaciteit van de verschillende klassen en het aantal niet bezette plaatsen.

Te volgen procedure bij  inschrijvingen schooljaar 2021-2022:

1. 1 maart 2021 vanaf 7u00 per mail naar inschrijvingen.linden@gbslubbeek.be 
2. Naam - voornaam - geboortedatum - leerjaar - instapdatum
3. Het uur en datum van ontvangst van de mail bepaalt uw volgnummer
4. Per kerende mail ontvangt u een concrete afspraak om de inschrijving te voltooien.
5. Mee te brengen op de afspraak: Kids ID of ISI kaart

Wenst u op voorhand kennis te maken met de school ? U kan een afspraak maken op directie.linden@gbslubbeek.be of secretariaat.linden@gbslubbeek.be

 Bereken hier de instapdag van uw kind

Instapdagen 2020-2021

De kinderen geboren in 2018 kunnen instappen op volgende instapdata

  • Kleuters , jonger dan 3 jaar, mogen pas in de kleuterschool aanwezig zijn vanaf de volgende instapdata:
  • 1 september 2020: eerste schooldag.
  • 9 november 2020: eerste schooldag na de herfstvakantie.
  • 4  januari 2021: eerste schooldag na de kerstvakantie.
  • 22 februari 2021:  eerste schooldag na de krokusvakantie.
  • 19 april 2021: eerste schooldag na de paasvakantie.
  • 17 mei 2021: eerste schooldag na Hemelvaart.
  • Een kleuter die bij inschrijving al de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

    Sinds 1 september 2010 is het een toelatingsvoorwaarde voor het gewoon lager onderwijs. Kinderen die niet voldoende naar school zijn geweest moeten eerst slagen voor een taalproef. Kleuters uit de derde kleuterklas moeten dit schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn.

Hoe inschrijven voor onze school voor schooljaar 2020-2021?

U maakt een afspraak met het secretariaat op het nummer 016/284030 tijdens de kantooruren

Hoe inschrijven voor onze school voor schooljaar 2021-2022

We schrijven in op basis van chronologie: wie eerst komt, eerst maalt.

De kinderen van geboortejaar 2019 of vroeger kunnen zich komen inschrijven voor schooljaar 2021-2022 of voor schooljaar 2022-2023 wanneer ze geboren werden na 24/11/2019.

Voorrangsgroepen: ouders die reeds kinderen op school hebben of kinderen van personeelsleden van de school

- ouders die al kinderen op onze school hebben ( = kinderen die tot eenzelfde leefentiteit behoren, dus ook pluskinderen...) genieten van de voorrangsregel en kunnen broers en zusjes  komen inschrijven tussen 2 september 2020 en  26 februari 2021. U kan hiervoor terecht op het secretariaat tussen 8u15 en 16u30 en tussen 8u15 en 12u00 op woensdag. Wanneer u zeker wilt zijn van een plaats, stel de inschrijving dan best niet uit . Wanneer de periode verstreken is, kan u geen gebruik meer maken van uw voorrangsrecht en moet u samen met het grote publiek komen inschrijven vanaf 1 maart 2021. 

- ouders die nog geen kinderen op onze school hebben  kunnen hun kind op onze school inschrijven vanaf maandag 1 maart 2021.
Wilt u zeker zijn van een plaats, is het belangrijk dat u aanwezig bent op 1 maart 2021. De inschrijvingen starten vanaf 8u30. Bij het binnenkomen ontvangt u een volgnummer. Dit is de chronologische volgorde waarin we de inschrijvingen zullen afhandelen. U weet dan onmiddellijk of uw kind al dan niet plaats heeft. 

Bereken hier de instapdag van uw kind


Capaciteitsbepalingen

schooljaar 20-21

Schooljaar 21-22

Inschrijvingen voor andere geboortejaren

Contacteer het secretariaat 016/284030 of secretariaat.linden@gbslubbeek.be

Contacteer de directie 016/284031-0473/998748 of directie.linden@gbslubbeek.be