Instappers / Inschrijvingen

Hoe inschrijven voor onze school voor schooljaar 2020-2021?

Scholen en initiatiefnemers gaven aan  Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, het signaal dat de nieuwe vooropgestelde inschrijvingsregels voor schooljaar 2020-2021 technisch moeilijk uitvoerbaar zijn. Daarom besliste de minister om de nieuwe inschrijvingsregels voor de inschrijvingen van schooljaar 2020-2021 uit te stellen . Het nieuwe inschrijvingsdecreet zal dus niet van kracht gaan en scholen met capaciteitsproblemen ( zoals onze school voor de geboortejaren 2014, 2013 en 2012) mogen zelf bepalen of ze overgaan tot digitaal aanmelden al dan niet.

Wij kozen ervoor om voor volgend schooljaar alles bij het oude te laten.
Dit betekent concreet dat we inschrijven op basis van chronologie: wie eerst komt, eerst maalt.

De kinderen van geboortejaar 2018 of vroeger kunnen zich komen inschrijven voor schooljaar 2020-2021 of voor schooljaar 2021-2022 wanneer ze geboren werden na 24/11/2018.

Voorrangsgroepen: ouders die reeds kinderen op school hebben of kinderen van personeelsleden van de school

 

- ouders die al kinderen op onze school hebben ( = kinderen die tot eenzelfde leefentiteit behoren, dus ook pluskinderen...) genieten van de voorrangsregel en kunnen broers en zusjes  komen inschrijven tussen 4 november 2019 en 21 februari 2020. U kan hiervoor terecht op het secretariaat tussen 8u15 en 16u30 en tussen 8u15 en 12u00 op woensdag. Wanneer u zeker wilt zijn van een plaats, stel de inschrijving dan niet uit maar handel deze zo snel als mogelijk af. Wanneer de periode verstreken is, kan u geen gebruik meer maken van uw voorrangsrecht en moet u samen met het grote publiek komen inschrijven vanaf 2 maart 2020. 

- ouders die nog geen kinderen op onze school hebben  kunnen hun kind op onze school inschrijven vanaf maandag 2 maart 2020.
Wilt u zeker zijn van een plaats, is het belangrijk dat u aanwezig bent op 2 maart 2020. De inschrijvingen starten vanaf 8u30. Bij het binnenkomen ontvangt u een volgnummer. Dit is de chronologische volgorde waarin we de inschrijvingen zullen afhandelen. U weet dan onmiddellijk of uw kind al dan niet plaats heeft. 

Hebt u nog vragen? U kan mij mailen op directie.linden@gbslubbeek.be 

 


Capaciteitsbepalingen

schooljaar 20-21

 

 

Inschrijvingen voor andere geboortejaren

Contacteer het secretariaat 016/284030 of secretariaat.linden@gbslubbeek.be

Contacteer de directie 016/284031-0473/998748 of directie.linden@gbslubbeek.be